Ze względu na pandemie, wysyłka odbywa się w każdy wtorek.