Warunki korzystania z serwisu oraz sklepu internetowego Cember.pl


I. Wprowadzenie

1. Operatorem serwisu internetowego oraz sklepu internetowego, znajdujących się w domenie cember.pl jest firma:
 „Bemar” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200) mieszczącą się przy ul. Świętego Antoniego 18/20.
2.  Korzystanie oraz rejestracja ze wszystkich dostępnym użytkownikom stron w domenie cember.pl jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne.
3.  Rejestracja nowego użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza rejestracyjnego, który dostępny jest pod adresem: www.cember.sklep.pl/logowanie?back=my=account
4.  Rejestracja wymagana jest w przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym Cember.pl
5.  Firma Bemar posiada wyłączne prawa do marki Cember


II. Zakupy oraz zwroty

1.  W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym Cember.pl należy zarejestrować nowe konto użytkownika, bądź w przypadku posiadania konta zalogować się na nie.
2.  Zakup odbywa się poprzez dodanie danego artykułu bądź artykułów do koszyka.
3.  Przechodząc do Koszyka klient ma możliwość edycji znajdujących się w nim przedmiotów bądź ich usunięcie lub zwiększenie ilości.
4.   Realizacja zamówienia odbywa się poprzez Koszyk. Aby sfinalizować zakup należy postępować według wytycznych znajdujących się w koszyku. Przechodząc od podsumowania należy zalogować się na swoje konto bądź utworzyć nowe, następnie podać wymagane w formularzu dane do realizacji zamówienia, wybrać sposób dostawy i następnie przechodząc do płatności uiścić odpowiednią należność za zamówione towary.
5.  Na każdy zakupiony towar klient otrzymuje potwierdzenie zakupu stanowiące podstawę do gwarancji bądź reklamacji oraz gwarancję możliwości zwrotu.
6.  Zakupiony towar może być zwrócony w każdej chwili jednakże w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu.
7.  W przypadku zwrotu towar w nienaruszonym stanie należy odesłać na adres zwrotny z otrzymanej przesyłki.
8.  Zwrotom z tytułu gwarancji bądź reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary wadliwe, z widoczną wadą bądź takie, które na skutek wady fabrycznej doznały uszkodzenia.
9.  Gwarancji oraz reklamacji nie podlegają produkty używane niezgodnie z ich zastosowaniem oraz użytkowane w niewłaściwy sposób jak również takie, które noszą znaczne ślady użytkowania oraz takie, na których widać uszkodzenia mechaniczne w postaci nacięć, przetarć, przebarwień itp., wynikłe ewidentnie z winy klienta.
10.  W przypadku reklamacji, gwarancji bądź zwrotu należy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy bądź drogą mailową w celu uzgodnienia ich warunków.
11.  Wszelkie podane w sklepie internetowym Cember.pl ceny są cenami brutto.

III. Postanowienia Ogólne

1.  Wszelkie grafiki oraz treści znajdujące się w domenie oraz wszystkich poddomenach, subdomenach cember.pl są wyłączną własnością firmy Bemar, bez której zgody zakazuje się ich kopiowania w całości bądź fragmentach, ich rozpowszechniania oraz udostępniania oraz zakazuje się innych czynności mogących naruszyć prawa autorskie bądź własności intelektualnej.
2.  Firma Bemar oraz podmioty jej podległe, administratorzy serwisu oraz sklepu internetowego są jedynymi, uprawnionymi do posługiwania się logotypem, zdjęciami produktów marki Cember oraz innymi materiałami z nią związanymi.
3.  Dodawanie wpisów na blogu Cember.pl zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla Administratorów serwisu.
4.  Wszelkie dodawane przez czytelników komentarze pod artykułami na blogu Cember.pl podlegają moderacji i bez akceptacji administratora nie będą publikowane, ma to na celu zapobieganie niechcianemu spamowi oraz publikacjom niecenzuralnych treści bądź treści niezwiązanych z tematyką.
5.  Zabronione jest dodawanie w komentarzach odnośników, linków bądź adresów internetowych oraz innych form reklamowych.
6.  Jeśli nie narusza to dobrego imienia marki Cember oraz firmy Bemar to dopuszcza się udostępnianie artykułów zamieszczonych na blogu bądź odnośników do produktów znajdujących się w sklepie Cember.pl z podaniem źródła w postaci odnośnika do strony znajdującej się w domenie Cember.pl
7.  Integralną część serwisu oraz własność intelektualną objętą prawami autorskimi, należącymi do firmy Bemar należy również niniejszy regulamin, którego kopiowanie w całości lub we fragmentach jest surowo zabronione.


IV. Postanowienia Końcowe

1.  Niniejszy regulamin może być zmieniany w całości lub częściowo w dowolnej chwili bez informowania o tym użytkowników.
2.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika/klienta z jego przestrzegania.
3.  Rejestracja oraz zakup oznacza akceptację regulaminu oraz stanowi potwierdzenie dla administracji oraz operatora serwisu Cember.pl, iż użytkownik w całości się z nim zapoznał, zrozumiał oraz zaakceptował wszelkie jego postanowienia.
4.  Wszelkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie prawa oraz obowiązki użytkownika, administracji oraz operatora serwisu regulują odpowiednie przepisy prawa.
5.  Wszelkie nierozstrzygnięte polubownie spory między stronami rozwiązuje właściwy dla miejsca wykonywania działalności operatora serwisu Cember.pl sąd.

V. Polityka Ochrony Prywatności

1. Firma Bemar oraz administracja Cember.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników a także klientów dokładając przy tym należytej staranności oraz stosując wszelkie dostępne środki mające na celu zabezpieczyć ich wrażliwe dane.
2.  Dane osobowe oraz adresowe naszych klientów nie są przetrzymywane na serwerach stanowiących infrastrukturę Cember.pl, ma to na celu zapobiec ewentualnemu ich wyciekowi w przypadku ataków internetowych bądź nieautoryzowanemu lub nieuprawnionemu dostępowi do panelu administracyjnego.
3.  Wszelkie wrażliwe dane klientów przetrzymywane są w prywatnej bazie danych firmy Bemar, do których dostęp mają tylko uprawnieni pracownicy formy oraz poszczególni administratorzy serwisu Cember.pl .
4.  Jedynymi danymi użytkowników serwisu Cember.pl, które przechowywane są na serwerach Cember.pl są tylko i wyłącznie dane niezbędne do logowania w serwisie.
5.  Operator serwisu oraz administracja serwisu Cember.pl nie posiadają wglądu ani dostępu do danych płatniczych swoich klientów. Dane płatnicze znane są tylko i wyłącznie operatorowi obsługującemu serwis płatniczy a warunki ich przechowywania winny znajdować się w odrębnym regulaminie operatora płatności.
6.  Wszelkie wrażliwe dane powierzone operatorowi bądź administracji serwisu nie będą w żaden sposób przez nich rozpowszechniane, udostępniane ani odsprzedawane innym podmiotom.
7.  Adres email użyty do rejestracji konta nie stanowi elementu danych wrażliwych a użytkownik rejestrując konto w serwisie wyraża zgodę na przekazywanie adresu mailowego innym podmiotom, będącym partnerami biznesowymi operatora bądź administracji serwisu.
8.  Użytkownik rejestrując konto wyraża zgodę na otrzymywanie na swój adres mailowy ofert handlowych oraz reklamowych od operatora serwisu, jego administracji oraz innych podmiotów związanych biznesowo z nimi.
9.  Użytkownikowi przysługuje prawo do dobrowolnej zmiany podanych danych w dowolnej chwili bądź w szczególnych, uzasadnionych przypadkach użytkownik może wystąpić do operatora serwisu lub jego administracji o niezwłoczne usunięcie swoich danych z bazy.
10.   Bemar oraz sklep Cember.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
11.  Bemar oraz sklep Cember.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.


VI. Polityka Cookies

Serwis internetowy Cember.pl stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Cember.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z CEmber.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.